Home

Foto: Erik Vos

LiberTerra

LiberTerra zet gebiedsontwikkeling in om maatschappelijke uitdagingen als woningnood en verduurzaming te koppelen. Bewoners kunnen in de gemeenschap de eigen ecologische woonambities realiseren, maar zich tegelijkertijd inzetten voor regionale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. De komende tien jaar wil stichting LiberTerra vijftig communities realiseren in binnen-en buitenland, waardoor er een collectief leerproces ontstaat rondom de vraag hoe wij de Sustainable Development Goals handen en voeten kunnen geven. Lees hier verder

Kenniscentrum

In het kenniscentrum delen wij onze ervaringen op het gebied van duurzaam leven en bouwen middels cursussen rondleidingen en vele andere activiteiten. Met programma’s over onder andere biobases bouwen, de WEconomy en ecologisch tuinieren, dragen we bij aan duurzame kennisontwikkeling in de regio. Naast deze activiteiten is dit kenniscentrum een ideale vergaderlocatie en ontmoetingsplek voor burgers, overheden en organisaties om deze kennisontwikkeling in een stroomversnelling te brengen.