Foto: Erik Vos
Liberterra Geestmerambacht

Gelegen in natuurgebied Geestmerambacht in Koedijk hebben wij een wooncommunity opgericht die zich inzet voor duurzaam wonen en leven. Op het terrein staan tien verplaatsbare huizen, geproduceerd met zoveel mogelijk hergebruikte en natuurlijke materialen, gedeeltelijk of volledig off-grid. “Afvalstromen” als grijs- zwart- en regenwater en GFT worden hergebruikt om kringlopen te sluiten. De toekomstige tuin produceert zoveel mogelijk eigen voedsel voor ons en andere vormen van leven. En duurzame levensmiddelen en diensten worden collectief ingekocht.
Lees verder over Liberterra Geestmerambacht.

Kenniscentrum

In het toekomstige kenniscentrum delen wij onze ervaringen op het gebied van duurzaam bouwen en leven middels cursussen en activiteiten. Met programma’s over onder andere afval, bouwmaterialen, sociale en duurzame samenwerking, hopen wij bij te dragen aan duurzame kennisontwikkeling in de regio.Naast deze activiteiten is dit kenniscentrum een ideale vergaderlocatie en ontmoetingsplek voor burgers, overheden en organisaties om deze kennisontwikkeling in een stroomversnelling te brengen

Foto: Erik Vos
Liberterra

Stichting LiberTerra zet gebiedsontwikkeling in om maatschappelijke uitdagingen als woningnood en verduurzaming te koppelen. Bewoners kunnen in de gemeenschap de eigen ecologische woonambities realiseren, maar zich tegelijkertijd inzetten voor regionale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. De komende tien jaar wil stichting LiberTerra vijftig communities realiseren in binnen-en buitenland, waardoor er een collectief leerproces ontstaat rondom de vraag hoe wij de Sustainable Development Goals handen en voeten kunnen geven. Lees verder