Liberterra Geestmerambacht

Gelegen in natuurgebied Geestmerambacht in Koedijk hebben wij een wooncommunity opgericht die zich inzet voor duurzaam wonen en leven. Op het terrein staan tien verplaatsbare huizen, geproduceerd met zoveel mogelijk hergebruikte en natuurlijke materialen, gedeeltelijk of volledig off-grid. “Afvalstromen” als grijs- zwart- en regenwater en GFT worden hergebruikt om kringlopen te sluiten. De toekomstige tuin produceert zoveel mogelijk eigen voedsel voor ons en andere vormen van leven. En duurzame levensmiddelen en diensten worden collectief ingekocht. Alles wat wij doen binnen onze community sluit aan bij de SDG’s (Sustainable Development Goals). Wil je meer weten over wat we hier doen?

De Sustainable Devopment Goals

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van burgers en organisaties. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.


Liberterra en de SDG's

Binnen onze community richten wij ons op een aantal van deze SDG’s. Zo bouwen we onze huizen zo veel mogelijk met hergebruikte of natuurlijke materialen. Dit is niet alleen goed voor het klimaat, maar levert ook een gezonde leefomgeving op. En …..we gaan nog een stap verder, de meeste woningen gaan gedeeltelijk of helemaal off-grid. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen van regenwater om mee te douchen en af te wassen of het composteren van onze poep voor de bemesting van het land.De eetbare tuin en moestuin produceert een deel van het jaar voedsel voor de hele community en andere vormen van leven. Hierbij werken we samen met lokale organisaties zoals voedselbos de Groene Oase om van elkaar te leren en een gezond en biodivers gebied te creëren voor mens en natuur.