LiberTerra

LiberTerra realiseert in Nederland en daarbuiten de komende jaren meerdere nieuwe woonlocaties waar ondernemers de kans krijgen om te wonen in het gebied waar zij werken. Op de LiberTerra projecten werken burgers, (lokale) overheden en ondernemers samen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. Wil je meer weten wat wij doen en hoe we dit doen?

Foto: Erik Vos

Doelen van LiberTerra

Ondersteunen van burgers, overheden en het bedrijfsleven met het behalen van de Sustainable Development Goals

Stimuleren van duurzame en betaalbare huisvesting, door zelfbouw en herontwikkeling van boeren erven.

Versterken van biodiversiteit en lokale voedselproductie middels voedselbossen, eetbare tuinen en regeneratieve landbouw

Bieden van educatie over onder andere biobased bouwenWEconomy en duurzame voedselvoorziening

Betrekken van mensen die niet vanzelfsprekend een volwaardige plaats hebben in onze samenleving.

Waarden van LiberTerra

Duurzaamheid in al haar facetten: sociaal, economisch, ecologisch en cultureel. Dit komt tot uiting in het opzetten van communities met mensen die zich inzetten voor het herstel van de aarde en zorg voor de natuur en natuurlijk willen bouwen.

Inspiratie: door middel van rondleidingen op open dagen, workshops en trainingen op het gebied van duurzaamheid hopen we anderen te inspireren.

‍Samenwerking: we werken nauw samen in de gemeenschap, met onze partners over de hele wereld. We werken op lokale schaal op een integrale manier aan mondiale uitdagingen, waarbij alle belangen worden meegewogen. We bouwen duurzame relaties op die zijn gebaseerd op complementariteit, tolerantie, begrip en wederkerigheid.  

Foto: Erik Vos

Wat biedt LiberTerra?

Een team voor begeleiding van integrale gebiedsontwikkeling met architecten, specialisten ruimtelijke ordening, duurzame bouwers, voedselexperts, en ondernemers uit het sociaal domein;

Een breed netwerk van mogelijk toekomstige bewoners, specialisten bij de overheid, het bedrijfsleven, (duurzame) investeerders en vastgoedontwikkelaars;

Een visiedocument (bronplan) als basis voor samenwerking.